.
Rəhbərlik

Rəhbərlik

 

Əl-Mustafa Beynəlxalq Virtual Universitetinin rəhbərliyi aşağıdakı bölmələri əhatə edir:

1. Rəhbərlik otağı

2. Rəhbərlik sekreterliyi

3. Universitetin rəhbərlik şurasının sekreterliyi

4. Rəhbərliyin xüsusi menecerlik bölümü

5. Personal şöbəsi   

6. Rektorun müşavirləri   

Baş katibin vəzifələri:

1. Əl-Mustafa Beynəlxalq Virtual Universitetinin rəhbərliyinin əmrlərini şəxslərə, tabeçilikdəki departamentlərə çatdırmaq və nəticə haqqında məlumat əldə etmək

2. Rəhbərliyin təşkil etdiyi iclasların bəyannaməsini tənzimləmək və verilən qərarların icrasına nəzarət etmək

3. Universitetin rəhbərlik şurasının sekreterlik bölümünün icraları

4. Virtual Universitetin bölümlərinin vəzifələrini tələb olunan şəkildə icrasına nəzarət və bu haqda rəhbərliyə məruzə etmək

5. Həvalə olunmuş vəzifələrin icrası üçün Virtual Universitetin departamentləri arasında lazmı həmkarlıq və həmahəngliyi yaratmaq

6. Rəhbərlik ilə şəxslərin və mərkəzlərin arasında tələb olunan əlaqə və həmahəngliyi idarə etmək

 7. Rektorun müşavirlərinin məşvərət iclaslarını və əlaqə formalarının icrası üçün lazım olan şəraiti asanlaşdırmaq

8. Rəhbərliyin göstərişi altında fəaliyyətdə olan departamentlərin vasitəsilə işçilər, elmi kadr və tələbələrin problemlərinin həlli

9. Rəhbərlik otağının tabeçiliyindəki kadrların səmərəli fəaliyyətlərinə nəzarət etmək       

 

Rəhbərlik sekreterliyinin vəzifələrinin şərhi

1. Rəhbərlik otağına olunan müraciətləri cavablandırmaq və onları əlaqədar departamentlərə yönəltmək

2. Əl-Mustafa Beynəlxalq Virtual Universitetinin rəhbərliyinin gündəlik fəaliyyətlərini, görüşlərini, iclaslarını proqramlaşdırmaq və tənzimləmək

3. Əl-Mustafa Beynəlxalq Virtual Universitetinin rəhbərliyinin görüşləri, ziyarətləri və iclaslarına bağlı olan fəaliyyətləri tənzimləmək

4. Rəhbərlik otağına gələn zəngləri cavablandırmaq və müraciət edən şəxsləri yönəltmək

5. Rəhbərlik otağına gələn zənglərlə bağlı işləri icra etmək

6. Rəhbərlik otağının ümumi ehtiyaclarını tənzimləmək

Personal şöbəsi mütəxəssislərinin vəzifələrinin şərhi

1. Elmi departamentlərdən rəsmi ülgülərə əsasən, lazım olan elmi şura üzvləri, ustadlar və elmi işçilərin təmin edilməsini istəmək

2. Ustadların, elmi işçilərin, elmi departamentlərin üzvlərinin anketlərini lazım olan qanun çərçivəsində tənzimləmək

3. Ustadlarla bağlanan müqavilələri tənzimləmək

4. Ustadların aylıq fəaliyyətlərinin anketini tənzimləmək və onların hüquqlarının ödənilməsini təmin etmək

5. Universitetin bəyannamələri, təhsil qanunları və qərarlarını vaxtında ustadlara çatdırmaq

6. Ustadların və təhsil işçilərinin işlə bağlı nəzər və tənqidlərini əlaqədar departamentlərə çatdırmaq

7. Elmi qruplara və ustadlar münasib rifah xidmətlərinin təqdim edilməsini təmin etmək

8. Ustadlara və elmi qruplara lazım olan disput və festivalları təşkil etmək

9. Universitetdə fəaliyyət göstərən xarici və yerli ustadlar haqqında məlumatın tənzimlənməsini təmin etmək

 

Əlaqə telefonları:

Rəhbərlik otağının birinci katibi: Seyid Məhəmmədhüseyn Şəfii 0098 253 2114111

Personal şöbəsi: Kərim Şayi 0098 253 2114112

Rəhbərlik sekreterliyi: Məcid Kəmicani 0098 253 2114113

Haberler Fakülteler Araştırma Görevlileri Araştırma Kültür      Bizim Hakkımızda

Bizimlə birlikdə olun
MOU MOU MOU MOU MOU
info@almustafaou.com   +982532114115
 Ziyaretçi sayfası : 627
 günlük ziyaretçi sayısı : 51
 Ziyaretçi özeti : 118815
 Bağlanmış (Bağlı) ziyaretçiler : 9
Saytın bütün hüququ Əl-Mustafa Beynəlxalq Virtual Universitetinə məxsusdur.